Terms of use

Всички материали, съдържащи се на интернет страницата на Енерджидизайн ЕООД са изключително право наЕнерджидизайн ЕООД , и могат да бъдат използвани с изричното разрешение на носителите на авторските права и на притежателите на права за търговските марки и / или дизайн. Всяко копиране, разпространение, предаване, публикуване, или друга използване на текстове и изображения от този и сайт без изричното писмено съгласие на Екатерина Ташева, Е СТРОГО ЗАБРАНЕНО! Всяко нарушение на тези условия може да доведе до нарушаване на авторски права, права на търговска марка, или правата на други форми на правата върху интелектуалната собственост и може да доведе до започването на гражданско или търговско производство и / или наказателно преследване срещу извършителите.

Този сайт съдържа материали, защитени с авторско право, търговска марка, дизайн и друга информация, обхванати от други права на всяко физическо или юридическо лице, включително, но не само, текст, софтуер, снимки, видео, графики, музика, звук, както и цялото съдържанието на сайта са изключителна собственост на Енерджидизайн ЕООД, в съответствие с българските разпоредби и законодателство.

Крайния потребител няма право да използва части от този уеб сайт, по пощата или по друг начин  под каквато и да е форма, които са обект на авторско право, търговска марка или други права на интелектуална собственост, без изрично разрешение на притежателя на тези права. Екатерина Ташева няма задължение да информира крайния потребител, или да бъдат подпомагани, за да се определи дали даден материал е обект на авторско право. Крайният потребител е единствено и изключително отговорен за всички вреди, които могат да са резултат от нарушаване на авторски права, злоупотреба с търговска марка и други права на интелектуална собственост, или проблеми, възникнали във връзка с публикуването на този материал.

Енерджидизайн ЕООД   е притежател на авторските права във връзка с избора, координация, инсталация и модернизация на всички материали, както и на права, свързани с оригинално съдържание.

Contact us

Sofia
9 Pozitano Street, ent. A, floor 4, office 14

Tel: + 359 2 427 00 09

E-mail: office@inmarketig.bg

© 2021 In Marketing LTD. Follow us in social networks:
Made by