Често задавани въпроси

Отговор на най-често задаваните въпроси. Ако не откриете информацията, която Ви интересува, ще ни бъде приятно да ни се обадите.
Как мога да получа финансиране за моето дружество или моя бизнес проект?
Страницата на „Ин Маркетинг” ООД предлага обширна информация за възможности за финансиране, съгласно вида на Вашето предприятие и инвестиционните Ви намерения. За да знаете дали дадена програма е приложима във Вашия конкретен случай, Ви препоръчваме да се свържете с наш експерт, който може да Ви даде персонален съвет и да Ви окаже съдействие при кандидатстване за финансиране от ЕС.
За кои европейски програми е допустима да кандидатства моята фирма?
Допустимостта на Вашето предприятие зависи от различни фактори, като например инвестиционната идея, основната икономическа дейност и размера на компанията, както и много други. Определянето на допустимостта е тема, която можете да обсъдите с наш експерт.
Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ, която мога да получа?
Размерът на безвъзмездната помощ (грант) се определя от финансирането, фиксирано за всяка една отделна процедура, вида и размера на разходите, статута на Вашата компания и мястото й на дейност. Повечето ОП изискват задължително съфинансиране на проекта, а в много случаи и префинансиране на по-голямата част от разходите по изпълнението му.
В кой район на планиране попада дейността на фирмата ми?
За определяне на местоположението на фирмата се използват кумулативно два критерия: място на регистрация на компанията и място на изпълнение на основната дейност на компанията (къде се намира физически предприятието). Районите на планиране (NUTS 2) са: Югозападен район за планиране (ЮЗРП) – включващ: 1. София-град; 2. Софийска област; 3. Област Кюстендил; 4. Област Благоевград; 5. Област Перник
Южен централен район за планиране (ЮЦРП)- включващ: 1. Област Пазарджик; 2. Област Пловдив; 3. Област Смолян; 4. Област Хасково; 5. Област Кърджали;

Североизточен район за планиране (СИРП) – включващ: 1. Област Варна; 2. Област Добрич; 3. Област Търговище; 4. Област Шумен;

Югоизточен (ЮИРП)- включващ: 1. Област Стара Загора; 2. Област Сливен; 3. Област Ямбол; 4. Област Бургас

Северен централен район за планиране (СЦРП)- включващ: 1. Област Велико Търново; 2. Област Габрово; 3. Област Русе; 4. Област Разград; 5. Област Силистра;

Северозападен район за планиране (СЗРП) – включващ: 1. Област Видин; 2. Област Враца; 3. Област Монтана; 4. Област Плевен; 5. Област Ловеч
Кой и как определя кода на основна икономическа дейност на компанията ми?
Кодът на основната икономическа дейност се определя всяка година от Националният статистически институт въз основа на подадените от предприятието Ви годишни финансови отчети. За да бъде определен един код като основен е необходимо да имате над 50% от приходите от конкретната дейност.
Как се определя дали едно предприятие е микро, малко и средно?
Критериите, според които едно предприятие се определя като микро, малко или средно, са формулирани в чл.3 и 4 от Закона за малки и средни предприятия, като се вземат под внимание следните показатели: средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на активите, за последната приключена година. При определяне на статута на фирмата се взема под внимание и партньорства и свързаности – т.е. дяловото участие на Вашето предприятие в други стопански субекти и/или участието на други фирми или физически лица във фирмата Ви.
Кои са програмите, по които може да кандидатства бизнеса?
В новият програмен период, фирмите могат да кандидатстват по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Възможности за финансиране на фирми регистрирани в селски райони дава и програма „Развитие на селските райони”.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2021 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на