Често задавани въпроси

Отговор на най-често задаваните въпроси. Ако не откриете информацията, която Ви интересува, ще ни бъде приятно да ни се обадите.
Възможно ли е дадена фирма да изпълнява едновременно повече от един проект? Може ли един и същи проект да се финансира от няколко източника?
Един и същи проект не може да се финансира от повече от една програма. Една фирма може да изпълнява едновременно повече от един проект стига да няма допълнителни ограничителни условия от страна на финансиращата институция (напр. да има ограничени за размера на получена безвъзмездна помощ) , както и да има капацитет и ресурси да обезпечи безпроблемното и навременно изпълнение на проектите.
Вярно ли е, че финансовата подкрепа се отпуска впоследствие? Какво става, ако нямам достатъчно средства за предварително финансиране на проекта?
Безвъзмездната помощ се отпуска след сключване на договор с финансиращата институция. Повечето програми позволяват различни гъвкави схеми на плащания – авансово плащане срещу съответното банково обезпечение, междинни плащания при извършени разходи и завършен етап от проекта и финални плащания – възстановяване на вече направените разходи по проекта. Вашият консултант може да Ви предложи най-подходящата за Вашите нужди схеми на плащане, а банковите институции имат разработени специални продукт за осигуряване на финансирания по проекти с европейски средства.
Мога ли да наема друга фирма да изпълнява дейностите по проекта?
Кандидатът за получаване на средства по ОП трябва да е директно отговорен за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действа в качеството на посредник. Когато е необходимо изпълнението на дейности от друг доставчик/организация/фирма то тя може да бъде включена като подизпълнител или партньор по проекта, в съответствие със специфичните изисквания на схемата.
Мога ли да избера директно доставчик или трябва да прилагам ЗОП?
Изборът на подизпълнител за извършване на дадена услуга или доставка на оборудване по проект, финансиран по някоя от ОП, се подчинява на правила подобни на Закона за обществени поръчки. В преобладаващата част от случаите, компанията трябва да проведе публичен избор на доставчик, чрез обявяване на процедура и да сключи договор с последния. Неспазването на правилата за избор на доставчици ли неправилно проведените процедури могат да доведат до последващо налагане на финансови корекции на проекта и дори в някои случаи, до цялостно неизплащане на помощта.
Трябва ли задължително да избирам най-ниската предложена цена, когато искам да наема подизпълнител?
Правилата за избор на подизпълнители по проекти, финансирани с европейски средства, не налагат ограничение по отношение на критерия за избор на доставчик. Т.е. , не е задължително да избирате непременно най-ниската предложена цена. Като Възложител, имат е право да поставите условия, по които да изберете Вашия доставчик – напр. фирмата-доставчик да има опит в дейността, да има реализиран определен оборот, да има въведена система за управление на качеството, срок на доставка, гаранция и т.н. Изключително важно е балансът при определянето на критериите – от една страна те трябва да Ви осигурят най-доброто качество за съответната цена, но от друга, поставените критерии не трябва да са твърде ограничаващи, защото това би могло да доведе до финансови корекции.
След като получа финалното плащане по проекта, имам ли някакви други задължения?
След като финансиращата институция е одобрила извършените дейности и направените разходи по изпълнението на проекта Ви, и окончателния размер на безвъзмездната помощ Ви е преведен, остават задълженията за: запазване на резултатите от проекта за период, определен в договора за безвъзмездна помощ, непродаване на закупеното оборудване за определен период от време, както и възможността оторизираните национални и европейски контролни органи да Ви дойдат на проверка по всяко време за период от 7 години след приключване на програмния период. Изключително важно е да пазите всички документи по проекта за този период, защото при всяка една последваща проверка, тези документи ще бъдат изисквани и неналичието им може да доведе до финансови корекции и възстановяване на средства към програмата, независимо от това че веднъж вече сте минали финално плащане и одобрение от страна на Управляващия орган.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2021 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на