Проекти

Всеки проект е сам по себе си уникален, ето защо цените ни се формират единствено на база свършената от нас работа. Предлагаме и гъвкави схеми за заплащане за времето на изпълнение на проекта.
Правилното изпълнение на и отчитане на проекта гарантира получаването на безвъзмездната помощ.
„Елмот” АД, гр. Велико Търново
„Елмот” АД, гр. Велико Търново
Проект: „Повишаване на конкурентоспособността на „ЕЛМОТ” АД чрез обновяване на производствените мощности на предприятието”

Едно от най-големите предприятия в страната в сектор „Машиностроене”, компания с дългогодишни традиции в качеството на произвежданите си продукти, работеща  почти изцяло за външния пазар. „Елмот” АД е сред водещите ни клиенти със 100% успеваемост при всички кандидатствания.

Проект: „Повишаване на конкурентоспособността на „ЕЛМОТ” АД чрез обновяване на производствените мощности на предприятието”

Резултати:

Проектът беше одобрен и финансиран по схема BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия”. Целта на проекта беше да се обновяват производствените мощности на фирмата, разширяване на продуктовата гама и въвеждане на нови продукти и увеличаване на производителността, намаляване на производствените разходи, увеличение на приходите от продажби.

Благодарение на закупеното ново, модерно оборудване, „Елмот” АД подобри значително своите икономически и производствени параметри. Въведени бяха в производство 4 нови продукта, оптимизиран беше производственият процес,като същевременно се повиши качеството на продукцията.  Подобрени бяха редица показатели за производителност и ефективност  и подобряване на оперативния финансов резултат - нарастване обема на продукция; увеличение на приходите от продажби; подобряване на рентабилността и по-добро представяне на външните пазари.

Интернет Корпорейтед Нетуъркс ЕООД
Интернет Корпорейтед Нетуъркс ЕООД
Проект: Разширяване на пазарните позиции на ICN.bg и подобряване на качеството на предлаганите услуги

Една от най-модерните и бързо развиващи се компании на интернет пазара и пазара на облачни услуги, наложила се като надежден партньор, предлагащ качествени услуги.

Проект: Разширяване на пазарните позиции на ICN.bg и подобряване на качеството на предлаганите услуги

Резултати:  През 2013 г. ICN.bg реализира проекта си по схема BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. Основната цел беше да се разширят пазарните позиции на фирмата като се увеличи обема на предоставяни услуги и се стартира нова, иновативна услуга.

След края на изпълнението на проекта, ICN.bg може да се похвали със значително увеличен ресурс за обслужване на по-голям брой клиенти; предоставяне на повече услуги, едновременно на по-голям брой клиенти и по-ефективно използване на наличния ресурс и увеличение на ползваните услуги. Четири нови услуги бяха въведени от ICN.bg благодарение на закупените нови технологии, фирмата разшири пазарния си дял и подобри значително конкурентните си предимства на пазара на ИТ услуги.

Камт АД
Камт АД
Проект: Повишаване на конкурентните предимства на „Камт” АД

Камт АД е фирма с доказано име и наложена традиция в областта на производството на земеделска техника. Едно от най-разпознаваемите имена срд земеделските производители, когато стане дума за качествени земеделски машини и техника.

Резултати: Проектът на Камт АД беше изпълнен и финансиран по схема BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. Проектът беше насочен към утвърждаване позициите на фирмата като един от водещите производители в областта на производството на селскостопанска и земеделска техника, с оглед постигането на устойчив напредък.

Преките резултати от проекта се изразяват в разширяване на дейността на предприятието чрез закупуване на ново технологично оборудване; модернизиране на технологиите в предприятието чрез инвестиране във високопроизводително, автоматично и прецизно оборудване; увеличаване на пазарния дял на фирмата в страната и в чужбина чрез увеличаване на производствения капацитет и предлагане на висококачествена продукция. Въведен беше един нов продукт, а качеството на цялата продукция беше подобрено в резултат на оптимизацията на производствения процес. Фирмата регистрира и увеличение на приходите от продажби, наред с подобряване на пазарните си позиции.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
бул. "Димитър Петков" 69, ет. 2, офис 1

+ 359 2 427 00 09

office@inmarketing.bg

© 2017 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на