Проекти

Нашите клиенти и нашите успешни проекти са в различни сектори на икономиката:
Интернет Корпорейтед Нетуъркс ЕООД
Интернет Корпорейтед Нетуъркс ЕООД
Проект: Разширяване на пазарните позиции на ICN.bg и подобряване на качеството на предлаганите услуги

Една от най-модерните и бързо развиващи се компании на интернет пазара и пазара на облачни услуги, наложила се като надежден партньор, предлагащ качествени услуги.

Проект: Разширяване на пазарните позиции на ICN.bg и подобряване на качеството на предлаганите услуги

Резултати:  През 2013 г. ICN.bg реализира проекта си по схема BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. Основната цел беше да се разширят пазарните позиции на фирмата като се увеличи обема на предоставяни услуги и се стартира нова, иновативна услуга.

След края на изпълнението на проекта, ICN.bg може да се похвали със значително увеличен ресурс за обслужване на по-голям брой клиенти; предоставяне на повече услуги, едновременно на по-голям брой клиенти и по-ефективно използване на наличния ресурс и увеличение на ползваните услуги. Четири нови услуги бяха въведени от ICN.bg благодарение на закупените нови технологии, фирмата разшири пазарния си дял и подобри значително конкурентните си предимства на пазара на ИТ услуги.

Клиники Торакс
Клиники Торакс
„Онлайн психологически консултации и терапия за уязвими социални групи”

Клиники „Торакс” са добре познати в сферата на здравеопазването. Екипът на клиниката работи от 2003 г. насам, съвместно с екип от външни психолози, поддържащи и разработващи сайта www.e-therapy.bg за онлайн психологическа терапия. 

Проектът е в подкрепа на борбата за превенция и преодоляване на социалното изключване е сред приоритетите на всяко цивилизовано общество. По своето същество предоставянето на онлайн психологически консултации и терапия за уязвими групи представлява иновативна услуга за България. Целта му е да подобри условията и възможностите за социално включване на хора от уязвими групи. С изпълнението си, проектът се фокусира върху значителен социален проблем свързан с хората в неравностойно положение и тяхната интеграция в обществото. В резултат на изпълнението му, стартира предоставяне на иновативна услуга за преодоляване на социалното изключване - онлайн психологически консултации и терапия за уязвими групи в обществото – хора с увреждания – незрящи и инвалиди, и ХИВ позитивни. Целевите групи получиха и продължават да получават подкрепа за емоционално отреагиране, терапия и ресоциализация на представители на уязвимите групи. Проектът се реализира по схема BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”. 

"Ин Маркетинг" ООД
"Ин Маркетинг" ООД
“ECVET Dıgıtal Platform” – Дигитална платформа за Европейската кредитна система за професионално образование и обучение, финансиран по Леонардо да Винчи, Програма „Учене през целия живот”

Основната цел на проекта за създаване на дигитална платформа за ECVET, която да осигурява достъп до актуална информация за развитието и проблемите свързани с прилагането на ECVET в партньорските страни и в Европа. Чрез тази платформа, заинтересованите страни могат да споделят своя опит както и да намерят полезна информация за прилагането на ECVET. Прокетът се изпълняваше в партньорство в T.C İstanbul Aydın Üniversitesi,  Турция, „Ин Маркетинг” ООД, България, Europäisches Bildungswerk Stichting, Германия, IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Marche S.r.l. Impresa Sociale, Италия, SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Швейцария, Izglītotai un prasmīgai sabiedrībai, Латвия и Fundación Leonardo, Испания.  Проектът включваше анализ в шестте партньорски  страни и в ЕС чрез проучване на историята на ECVET в партньорските  държави, отговорните институции и ключови участници в ECVET, акцентите в основните закони и регламенти във връзка с ECVET, проблеми, бариери и решения, които  предлага, както и преглед на акцентите в стратегическите планове за прилагане на ECVET. Принципите на ECVET и развитието му и добри практики и примери в Европа и в партньорските страни, бяха сред крайните резултати на проекта. Стартирана беше цифровата платформа, която съдържа всички продукти и резултати на проекта и е създадена така, че всички заинтересовани страни могат да се срещнат и координират за нови проекти. 

Апра ООД
Апра ООД
Повишаване на конкурентоспособността на „AПРА” ООД чрез въвеждане на система за управление на качеството

„АПРА” ООД е сред водещите български PR агенции. Фирмата притежава повече от 20 год. професионален опит, а портфолиото на компанията включва повече от 100 клиента.

С реализацията на проекта, „Апра” ООД постигна повишаване на конкурентоспособността си посредством въвеждане на система за управление на качеството (СУК) в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008, инвестиции в интегрирана ERP система за управление, както и сертифициране на дружеството по същия международно признат стандарт. Конкретните резултати включваха подобряване процеса на мениджмънт на дружеството; повишаване качеството на предлаганите услуги; повишаване на доверието на клиентите в услугите, предлагани от фирмата и подобряване на пазарните позиции и увеличаване на приходите от продажби чрез оптимизиране на процесите на управление във фирмата. Чрез реализирането му,  „AПРА” ООД продължи да се утвърждава на вътрешния пазар и да заема нови позиции на международните пазари, където наличието на сертификат за качество е задължително условие за успех. 

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2020 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на