Проекти

Нашите клиенти и нашите успешни проекти са в различни сектори на икономиката:
„Елмот” АД, гр. Велико Търново
„Елмот” АД, гр. Велико Търново
Проект: „Повишаване на конкурентоспособността на „ЕЛМОТ” АД чрез обновяване на производствените мощности на предприятието”

Едно от най-големите предприятия в страната в сектор „Машиностроене”, компания с дългогодишни традиции в качеството на произвежданите си продукти, работеща  почти изцяло за външния пазар. „Елмот” АД е сред водещите ни клиенти със 100% успеваемост при всички кандидатствания.

Проект: „Повишаване на конкурентоспособността на „ЕЛМОТ” АД чрез обновяване на производствените мощности на предприятието”

Резултати:

Проектът беше одобрен и финансиран по схема BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия”. Целта на проекта беше да се обновяват производствените мощности на фирмата, разширяване на продуктовата гама и въвеждане на нови продукти и увеличаване на производителността, намаляване на производствените разходи, увеличение на приходите от продажби.

Благодарение на закупеното ново, модерно оборудване, „Елмот” АД подобри значително своите икономически и производствени параметри. Въведени бяха в производство 4 нови продукта, оптимизиран беше производственият процес,като същевременно се повиши качеството на продукцията.  Подобрени бяха редица показатели за производителност и ефективност  и подобряване на оперативния финансов резултат - нарастване обема на продукция; увеличение на приходите от продажби; подобряване на рентабилността и по-добро представяне на външните пазари.

Камт АД
Камт АД
Проект: Повишаване на конкурентните предимства на „Камт” АД

Камт АД е фирма с доказано име и наложена традиция в областта на производството на земеделска техника. Едно от най-разпознаваемите имена срд земеделските производители, когато стане дума за качествени земеделски машини и техника.

Резултати: Проектът на Камт АД беше изпълнен и финансиран по схема BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. Проектът беше насочен към утвърждаване позициите на фирмата като един от водещите производители в областта на производството на селскостопанска и земеделска техника, с оглед постигането на устойчив напредък.

Преките резултати от проекта се изразяват в разширяване на дейността на предприятието чрез закупуване на ново технологично оборудване; модернизиране на технологиите в предприятието чрез инвестиране във високопроизводително, автоматично и прецизно оборудване; увеличаване на пазарния дял на фирмата в страната и в чужбина чрез увеличаване на производствения капацитет и предлагане на висококачествена продукция. Въведен беше един нов продукт, а качеството на цялата продукция беше подобрено в резултат на оптимизацията на производствения процес. Фирмата регистрира и увеличение на приходите от продажби, наред с подобряване на пазарните си позиции.

„Оптоматик-64“ ООД - фирма специализирана в металообработването и автоматизацията на производството

Резултати: Проектът на Оптоматик беше изпълнен и финансиран по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. Проектът беше насочен към утвърждаване позициите на фирмата,  като едно от водещите машиностроителни предприятия в България.

Преките резултати от проекта се изразяват в разширяване на дейността на предприятието чрез закупуване на ново технологично оборудване; модернизиране на технологиите в предприятието чрез инвестиране във високопроизводително, автоматично и прецизно оборудване; увеличаване на пазарния дял на фирмата в страната и в чужбина чрез увеличаване на производствения капацитет и предлагане на висококачествена продукция. Въведен беше един нов продукт, а качеството на цялата продукция беше подобрено в резултат на оптимизацията на производствения процес. Фирмата регистрира и увеличение на приходите от продажби, наред с подобряване на пазарните си позиции.

 

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2021 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на