Проекти

Всеки проект е сам по себе си уникален, ето защо цените ни се формират единствено на база свършената от нас работа. Предлагаме и гъвкави схеми за заплащане за времето на изпълнение на проекта.
Правилното изпълнение на и отчитане на проекта гарантира получаването на безвъзмездната помощ.
Австрийски пощи
Австрийски пощи
Маркетингово проучване на пазара на пощенски услуги в България

Основната  цел изследването беше да се анализира пазара на пощенски, куриерски и печатарски услуги в България, като се събере, анализира  обобщи информация за основните макроикономически показатели на България  за тригодишен период;  правната рамка в страната за пощенски и куриерски услуги; компании в сектори като комунални услуги, банки, застрахователни компании, големи търговски вериги и др. потенциални големи/активни ползватели на пощенски и куриерски услуги;  пазара и основните компании в сектора на пощенските и куриерски услуги – видове предлагани услуги, настояща ситуация и бъдещи очаквания. Проучването включваше качествени (Дълбочинни интервюта) и количествени методи (преки стандартизирани телефонни интервюта и анализа на вторични данни). 

Бритиш Петролеум
Бритиш Петролеум
Проучване на пазара на газ в България

Проучването целеше да се събере, анализира и обобщи информация за газовия пазар в страната и тенденции на развитие. Сред основните задачи на проучването беше да се анализира структурата, функционирането и развитието на българския газов пазар, прогноза за структурата на доставка/търсене на газ за период от двадесет години и основни институции и структури. 

Община Свищов
Община Свищов
Интегрирана маркетингова стратегия за развитие на туристически обект НОВЕ

Задачите на маркетинговата стратегия за промотиране на Нове като туристическа дестинация са обобщение и анализ на състоянието на туристическия продукт, анализ на потенциала му за развитие, конкурентни дестинации и продукти, предложение на мерки, които в рамките на програмата и бюджета да популяризират Нове като туристическа дестинация. В резултат бяха идентифицирани и изтъкнати конкурентни предимства на туристическия продукт Нове и начините за неговото налагане на пазара на туристически услуги; създаде се принцип на нов бранд, който да се налага с годините и да добие  познаваемост сред потенциалните потребител и план-програма за действие за развитие на туризма в общината и в частност популяризиране на Нове. 

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
бул. "Димитър Петков" 69, ет. 2, офис 1

+ 359 2 427 00 09

office@inmarketing.bg

© 2017 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на