Проекти

Нашите клиенти и нашите успешни проекти са в различни сектори на икономиката:
Австрийски пощи
Австрийски пощи
Маркетингово проучване на пазара на пощенски услуги в България

Основната  цел изследването беше да се анализира пазара на пощенски, куриерски и печатарски услуги в България, като се събере, анализира  обобщи информация за основните макроикономически показатели на България  за тригодишен период;  правната рамка в страната за пощенски и куриерски услуги; компании в сектори като комунални услуги, банки, застрахователни компании, големи търговски вериги и др. потенциални големи/активни ползватели на пощенски и куриерски услуги;  пазара и основните компании в сектора на пощенските и куриерски услуги – видове предлагани услуги, настояща ситуация и бъдещи очаквания. Проучването включваше качествени (Дълбочинни интервюта) и количествени методи (преки стандартизирани телефонни интервюта и анализа на вторични данни). 

Бритиш Петролеум
Бритиш Петролеум
Проучване на пазара на газ в България

Проучването целеше да се събере, анализира и обобщи информация за газовия пазар в страната и тенденции на развитие. Сред основните задачи на проучването беше да се анализира структурата, функционирането и развитието на българския газов пазар, прогноза за структурата на доставка/търсене на газ за период от двадесет години и основни институции и структури. 

Община Свищов
Община Свищов
Интегрирана маркетингова стратегия за развитие на туристически обект НОВЕ

Задачите на маркетинговата стратегия за промотиране на Нове като туристическа дестинация са обобщение и анализ на състоянието на туристическия продукт, анализ на потенциала му за развитие, конкурентни дестинации и продукти, предложение на мерки, които в рамките на програмата и бюджета да популяризират Нове като туристическа дестинация. В резултат бяха идентифицирани и изтъкнати конкурентни предимства на туристическия продукт Нове и начините за неговото налагане на пазара на туристически услуги; създаде се принцип на нов бранд, който да се налага с годините и да добие  познаваемост сред потенциалните потребител и план-програма за действие за развитие на туризма в общината и в частност популяризиране на Нове. 

Сaнофи България, Телевизия БТВ
Сaнофи България, Телевизия БТВ
През м. Октомври 2015 г., се проведе изследване „Национален Стрес Тест“. Изследването целеше да регистрира степента и устойчивостта на стрес на българите. Изследването беше осъществено благодарение на Санофи България и телевизия БТВ.

По проекта работиха екип специалисти, психолози и социолози, под ръководството на Ани Владимирова. За статистическата обработка и анализ на резултатите се погрижиха от “Ин Маркетинг” ООД. Резултатите от изследването можете да видите тук

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2021 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на