Проекти

Всеки проект е сам по себе си уникален, ето защо цените ни се формират единствено на база свършената от нас работа. Предлагаме и гъвкави схеми за заплащане за времето на изпълнение на проекта.
Правилното изпълнение на и отчитане на проекта гарантира получаването на безвъзмездната помощ.
Тед Инвест ЕООД
Тед Инвест ЕООД
Проект: Въвеждане в производство на иновативна серия от матраци с вграден погасител срещу вредни геопатогенни влияния

Най-големият производител на матраци в България и един от водещите производители от бранша в Европа. Фирмата е позната на пазара със собствената си марка „Матраци ТЕД” , символ на изключително качество, разнообразие и удобство. 

Резултати: “Тед  Инвест” ЕООД инвестира в разширяване на производството си, чрез предлагане на нови, иновативни продукти. Проектът, изпълнен и финансиран по схема BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”, беше насочен към въвеждането в производство на иновативен продукт матрак с погасител на вредни геопатогенни влияние. Подобен тип матрак е единствен по рода си матрак в световен мащаб, с уникален механизъм, който е с доказано положително въздействие върху човешкия организъм. Като резултат от изпълнението на проекта, фирмата не само въведе в производство иновативния продукт, но разшири обема на производство, увеличи износа и затвърди водещите си пазарни позиции в България.  Иновацията на „Тед Инвест” ЕООД е защитена със свидетелство за регистрация на полезен модел и европейски патент.

БТБ България АД
БТБ България АД
Внедряване на иновативен процес „Гъвкаво производство на горно облекло с използване на силно иновативна технология и организация” в „БТБ България” АД

„БТБ България” АД е една от водещите фирми за дамско облекло в България. Фирмата се занимава с развойна дейност и производство на горно дамско облекло. Компанията е една от малкото български фирми, осъществяващи пълен процес на конфекциониране – разработка и производство на пълна гама дамска конфекция, предназначена за западноевропейския пазар.

Проектът беше изпълнен по схема BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”. След неговото изпълнение, БТБ България оптимизира производствения си процес посредством внедряване на иновативния процес и разшири продуктовата си гама. Дружеството подобри  показателите си за производителност, рентабилност и ефективност, както и оперативния финансов резултат. В резултат на разширеното производство и по-доброто таргетиране на продукцията, фирмата увеличи пазарния си дял. 

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
бул. "Димитър Петков" 69, ет. 2, офис 1

+ 359 2 427 00 09

office@inmarketing.bg

© 2017 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на