Пазарни изследвания

Вярната, достатъчна и актуална пазарна информация е предпоставка за ефективен маркетинг

С помощта на този тип изследвания можете да получите информация за това как Вашите продукти се възприемат от потребителите :

  • степен на познаване на продукта или услугата;
  • имидж на марката;
  • нагласи към продукта или услугата;
  • степен на съответствие на продукта или услугата на потребителските изисквания;
  • оценка на характеристиките продукта или услугата;
  • възприемане на опаковката.

Тази информация ще позволи да изясните силните и слабите страни на Вашите продукти от гл. т. на потребителите, какви са желаните от потребителите характеристики на продуктите и други важни за Вашите продажби фактори.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2021 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на