Европейски проекти

Ние от „Ин Маркетинг” – ЕООД предлагаме пълно консултантско обслужване на Вашата фирма за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по всички оперативни програми на ЕС, както и по редица други програми с европейско, национално и друго донорско финансиране.
Спечелването на един проект е само първата важна стъпка. Правилното изпълнение и отчитане на проекта гарантира получаването на безвъзмездната помощ. Ние предлагаме завършена консултантска услуга - от избор на подходяща за Вас програма до окончателното получаване на финансирането.

Всеки приключил проект, финансиран с европейски фондове, подлежи на последващи проверки. Проверките се правят от страна на български и европейски контролиращи органи и обхващат както цялостното изпълнение на проекта, състоянието на инвестицията, пълнотата и прецизността на проектната документация, така и постигнатите по проекта резултати заложени в бизнес плановете. В някои случаи, непостиганието на заложени в плана показатели може да доведе до финансова корекция (връщане на част от помощта). 

Услугата, която предлагаме в тази връзка е: 

1. Ежегоден преглед в рамките на 3 години след приключване на проекта, на отчетните
документи и анализ на заложените в бизнес плана финансови показатели.
2. Преглед на изискванията на проверяващата институция;
3. Консултации по окомплектоване на необходимата за проверката документация;
4. Устни и писмени консултации по протичане на проверката с акцент върху въпроси на
проверяващите, предмет на проверката и потенциални проблеми;
5. Изготвяне на писмени становища и отговори на въпроси на проверяващите преди и
след проверката.

Използвайки тази услуга си гарантирате успешно протичане на проверките, без финансови корекции. 

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2021 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на