Европейски проекти

Ние от „Ин Маркетинг” – ЕООД предлагаме пълно консултантско обслужване на Вашата фирма за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по всички оперативни програми на ЕС, както и по редица други програми с европейско, национално и друго донорско финансиране.
Спечелването на един проект е само първата важна стъпка. Правилното изпълнение и отчитане на проекта гарантира получаването на безвъзмездната помощ. Ние предлагаме завършена консултантска услуга - от избор на подходяща за Вас програма до окончателното получаване на финансирането.

Новата услуга, която предлагаме е разработена в резултат от множеството регистрирани и решени от нас казуси и неясни моменти при работата ни като консултанти по кандидатстването и управлението на проектите.

Условията за кандидатстване и изпълнение на проектите често не дават категорични отговори на редица въпроси, свързани с разнообразни случаи от практиката, като структура на капитала и собствеността на фирмата, търговски и счетоводни практики, отчетност и др.. Проблеми и казуси могат да възникнат практически във всеки един момент от жизнения цикъл на проекта – от кандидатстването, през изпълнението, до финансирането и отчитането му, както и при последващите проверки.

Дългата ни консултантска практика ни позволява да формулираме най-често срещаните групи казуси при работата по проекти:

  1. Казуси при определяне на статут на предприятието съгласно Закона за малките и средни предприятия. Статутът по ЗМСП е ключов момент за допустимостта за кандидатстване, както и за размера и интензитета на безвъзмездната помощ. Грешките при определянето му водят до отхвърляне на проекта или отказ за сключване на договор. Регистрирани на по-късен етап могат да доведат до финансови санкции. Точното определяне на този статут включва  детайлно проучване на веригата на собствеността, заетите лица, оборотите и капитала на дружеството.
  2. Казуси при код на икономическа дейност. Основно изискване за определяне на допустимостта за участие по повечето програми. Изисква се прецизен анализ на приходите и разходите на компанията и ясното им представяне в годишните отчети.  
  3. Казуси при отхвърляне на проекти или отказ за сключване на договор. Изискват анализ на правомерността на причините и възможностите за обжалване на решението.
  4. Казуси, възникващи при проверки от страна на финансиращата или одитиращи организации. Всеки приключил и разплатен проект подлежи на проверки от различни институции, в рамките на определен период от време. Тези проверки обхващат всички етапи на проекта – пълната документация, тръжни процедури, отчетност, изпълнение на заложените цели и постигане на параметрите на бизнес плана. В резултат от проверките, често се налагат финансови корекции (санкции). Решението е да се анализират мотивите за тези санкции и да се предложат действия за тяхното смекчаване или отмяна.

С времето установихме, че няма стандартни казуси и съответно стандартни решения. Всеки проект и всяка фирма са уникални и изискват индивидуален подход. 

 

Свържете с нас за да обсъдим Вашия казус.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2021 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на