Права за ползване

Благодарим ви, че избрахте да посетите нашия сайт. Моля прочетете внимателно тези условия за ползване.

Всяко лице, което получи достъп до уебсайта на ИнМаркетинг (ИнМ) се съгласява със следното:

Използване на уебсайта на ИнМаркетинг

Цялото съдържание на уебсайта на ИнМ е предмет на авторско право със всички запазени права. С посещението на всяка страница или подстраница на сайта на ИнМ или регистрация за каквато и да е интерактивна функционалност, се счита, че вие се съгласявате с настоящите условия за ползване. Ако не сте съгласни с настоящите условия за ползване, моля не ползвайте този уеб сайт.

Вие може да преглеждате или да отпечатвате отделни страници и/или части от уебсайта на ИнМ при условие, че не премахвате бележките за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Прегледа или копирането по друг начин от уебсайта на ИнМ не ви дава никакво право на собственост върху която и да е програма или материал. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да изменяте, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел уебсайта на ИнМ без предварително писмено разрешение на ИнМаркетинг.

Опровержения

Нищо в уебсайта на ИнМ не може да се счита за съвет, предложение или препоръка за придобиване или разпореждане с каквато и да е инвестиция или за сключване на каквато и да е друга сделка. Нашият съвет е да получите съответстващ и конкретен професионален съвет, преди да пристъпите към осъществяване на каквато и да е инвестиция.

Тъй като ИнМ полага усилия да събере информация от източници,  които счита, за достоверни, ИнМ не заявявя, че информацията или мненията, съдържащи се в нейния уебсайт, са точни, достоверни или пълни. Информацията и мненията, съдържаща се в уебсайта, се предоставят от ИнМ само за лично ползване и с цел информиране и подлежат на промяна без предизвестие.

При никакви обстоятелства, включително (без ограничения) небрежност, ИнМ не носи отговорност за каквито и да е загуби или вреди, включително (без ограничения) всякакви преки, непреки или последващи вреди, дори ако е изрично уведомена за възможността от възникването на такива вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа до, използването, действието, разглеждането или свързването към други уеб-сайтове чрез уеб-сайта на ИнМ.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно нашия сайт или някоя от политиките, посочени в тези Правила и Условия за ползване, моля свържете се с нас.

Промени в политиката

От време на време, могат да се променят политиките, посочени в тези Условия за ползване. Ние ще публикуваме промените в Общите условия за ползване на този сайт. Моля, преглеждайте тези Условия за ползване често, така че  да сте наясно с нашите настоящите политики.

Дата на влизане в сила: 17 март, 2015

Настоящите Общи условия за ползване са променени последно на 17 март 2015 г.

 

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2021 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на