За нас

„Ин Маркетинг” ЕООД е създадена през 2008г. в София. През годините се утвърдихме като консултантска компания в областта на разработване и управление на европейски проекти и пазарни анализи.

Мисията ни е да предоставяме ефективни консултации и да намираме решения на проблеми свързани с финансирането и развитието на бизнеса. Използваме най-квалифицираната българска и международна експертиза при възможно най-изгодни условия. Ценим партньорството и откритата комуникация. Стремим се да предложим най-доброто качество във всички наши проекти. 

Имаме изградени дългогодишни партньорски взаимоотношения в сферата на европейското финансиране с няколко големи български банки. Компанията ни е регистрирана като Администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни.

Консултирали сме много фирми и общини  в областта на:

 • Разработване и управление на европейски проекти на предприятия в промишлеността и земеделието по българските оперативни програми;
 • Разработване и управление на проекти на държавни и общински институции, стратегии и планове за развитие;
 • Мониторинг и оценка на програми и проекти;
 • Маркетингови изследвания и стратегии за български и европейски пазари.

Имаме разработени десетки маркетингови стратегии, пазарни анализи и пред-проектни проучвания във всички сфери на икономиката. Едни от най-значимите наши маркетингови проекти са:

 • Интегрирана маркетингова стратегия за развитие на туристчески обект НОВЕ - Свищов
 • “Пазарът на газови услуги в България”
 • „Пощенски и куриерски услуги в България”
 • “Пазар на строителни материали в България”
 • „Пазар на фуражни изделия в България”
 • „Пазар на мляко и млечни продукти в България”
 • „Пазар на месо и месни продукти в България”
 • „Пред-инвестиционно проучване за пазар на пелети в България”
 • „Инвестиционно и маркетингово проучване за инвестиционен проект за местно градско развитие в гр. Сапарева баня „
 • „Пазарът на консултантски услуги в България”
 • „Потреблението на горива от транспортния сектор в България”
 •  „Възможности за използване на лизингови схеми в Програмата за развитие на селските райони”

 

Членство в професионални организации

През 2014 г. компанията ни, заедно с няколко други големи консултантски компании и бенефициенти, учреди  Професионална асоциация „Европейски и национални програми за развитие“ - независимо сдружение за отстояване на интересите на потенциалните бенефициенти и професионалните консултанти и експерти в процеса на усвояване на европейските и национални фондове за развитие в България.

Екип

Компанията ни има дългогодишен опит в предприсъединителните и структурните фондове на ЕС и други донорски програми, маркетинг и социология, икономика и управленско консултиране. В допълнение към основният си състав, поддържаме база данни от български и международни специалисти в сфери като право, финанси, инженерни услуги, развитие на гражданското общество и др., което ни позволява да предоставяме специализирани услуги, според изискванията на клиентите ни.

Мениджърите на „Ин Маркетинг”

Андрей Лалов – магистър по икономика и социология от УНСС – София с над 20 годишен опит в маркетинговите анализи и в планирането и управлението на европейски програми.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2021 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на