Европейско финансиране

Общините са основен изпълнител на политиките за развитие финансирани с европейски фондове.  Услугите ни за общини са в следните направления:

Стратегически анализи и планове за развитие

  • Анализ на икономическото и социалното развитие на общината, сравнителни анализи;
  • Анализ на стратегически документи на общинско и регионално ниво;
  • Планиране на политики, стратегии и планове за изпълнението им;
  • Туристически стратегии;
  • Функционални анализи.

Оценки

  • Предварителни, текущи и финални оценки на общински статегии и програми за развитие;
  • Оценки на социалното въздействие на политики за развитие;

 

Имаме участие в редица проекти за общинско развитие:

  • Подобряване на капацитета на община Русе за ефективно сътрудничество с бизнеса;
  • Изготвяне на анализи и маркетингова стратегия за популяризиране на туристически обект "Нове" - община Свищов
  • Стратегически план за участие и изпълнение на програмите IPA и Черно море - Областна управа гр. Истанбул/Турция

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

+ 359 2 427 00 09

office@inmarketing.bg

© 2018 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на