Европейско финансиране

Предлагаме пълно консултантско обслужване на проекти на земеделски производители и микро-предприятия в селски райони по европейски програми - разработване, управление и отчитане на проекта. (линк към Европейски програми)

Работим активно по проекти финансирани от програмите за земеделие и рибарство. Извършваме всички видове предпроектни проучвания - интегрална част от земеделските и рибарски проекти. Имаме опит с проекти за разнообразяване към неземеделски дейности, аквакултури, селски туризъм.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
бул. "Димитър Петков" 69, ет. 2, офис 1

+ 359 2 427 00 09

office@inmarketing.bg

© 2018 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на