Актуално

20.05.2018 - 2018 - Програми за бизнеса

Всички предвидени за отваряне през 2018 г., процедури за безвъзмездна помощ по програма "Иновации и конкурентоспособност".

20.05.2018 - 2018 - Програми за бизнеса

Предстоящи процедури по ОП „Иновации и Конкурентоспособност” 2014-2020

  

  • Стимулиране внедряването на иновации в предприятията:

 -          За кого: Всички видове предприятия (микро, малки, средни и големи).

-          За какво: Придобиване на ДМА, необходими за внедряване на иновацията, Придобиване на ДНА, необходими за внедряване на иновацията, Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите, Дейности за инвестиционна подкрепа за тематично фокусирани лаборатории

-          Колко: Размер на помощта: 100 000 – 1 000 000лв., в зависимост от категорията предприятие, субсидия:  25 - 90%, Общ бюджет: 107 млн. лв.

-          Кога: очаквано отваряне на процедурата декември 2018г.

 

  • Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ:

-          За кого: Микро, малки и средни предприятия с мин. три годишна история.

-          За какво: Придобиване на ДМА, Придобиване на ДНА, Разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса.

-          Колко: Размер на помощта: 100 000 – 1 000 000лв., в зависимост от категорията предприятие, Субсидия:  25 - 70%, Общ бюджет: 150 млн. лв.

-          Кога:очаквано отваряне на процедурата август 2018г.

  

  • Насърчаване на предприемачеството:

-          За кого: Микро, малки и средни предприятия с по малко от 2 години  история.

-          За какво: Придобиване на ДМА, Придобиване на ДНА, Разходи за услуги, Оперативни разходи (заплати, наем и др.)

-          Колко: Размер на помощта: 50 000 – 200 000лв., Субсидия: 80%, Общ бюджет: 67 млн. лв.

-          Кога: Очаквано отваряне на процедурата май 2018г.

  

Оставаме на разположение за допълнителна информация.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2021 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на