Актуално

08.05.2015 - Резюме на изискванията за кандидатите по първата схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Фирмите имат 3 крайни срока за кандидатстване в зависимост от сферата си на икономическа дейност.

08.05.2015 - Резюме на изискванията за кандидатите по първата схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

 

Първата схема за подкрепа на предприятията по новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" е отворена.

Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" обяви процедурата BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП"

Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:
1/ Дейности за подобряване на производствените процеси и/или
2/ Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или
3/ Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или
4/ Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:
1/ 08 юли 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства;
2/ 08 септември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства, и
3/ 09 ноември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

За повече информация за схемата, може да видите резюме на критериите за допустимост в раздел "Европейски проекти" на нашата страница или да се свържете с нас, за да направим безплатна проверка на допустимостта и предварителна оценка на Вашето предприятие.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2021 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на