Актуално

17.03.2015 - Одобрена е ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Официално стартира новата европейска програма за подкрепа на бизнеса

17.03.2015 - Одобрена е ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

На 16 март 2015 г., Европейската Комисия одобри официално ОП "Иновации и конкурентоспособност".
Новата програма е с общ бюджет 1,39 млрд. евро, които средства са насочени към подпомагане на малките и средни предприятия. За част от мерките, подкрепяни по ОПИК, допустими бенефициенти ще бъдат и големите предприятия. Предвидена е и подкрепа за клъстери, офиси за технологичен трансфер и технологични центрове, София Тех Парк, различни агенции и ведомства, предоставящи услуги в полза на бизнеса. Приоритетна ос 4 е насочена към премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ.

Ресурсът на ОПИК е разпределен в пет приоритетни оси:
Технологично развитие и иновации - 250 млн. евро от ЕФРР (21,24% от бюджета);
Предприемачество и капацитет за растеж на МСП - 593 млн. евро от ЕФРР (50,17% от бюджета);
Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията - 264 млн. евро от ЕФРР (22,35% от бюджета);
Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ - 38,2 млн. евро от ЕФРР (3,24% от бюджета);
Техническа помощ - 35,4 млн. евро от ЕФРР (3% от бюджета).
В рамките на Приоритетна ос 1, Приоритетна ос 2 и Приоритетна ос 3 е предвидена подкрепа под формата на финансови инструменти, като гаранции по банкови заеми и дялови инвестиции, представляващи близо 25% от ресурса на Програмата.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2021 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на