Актуално

18.09.2019 - Колко фирми могат да бъдат финансирани по Производствен капацитет за МСП

Кратък анализ на резултатите от административната оценка на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“.

18.09.2019 - Колко фирми могат да бъдат финансирани по Производствен капацитет за МСП

Какво показват публикуваните резултати от административната оценка на процедурата  „Повишаване на производствения капацитет на МСП”

Малко цифри и процентни предположения за подадените проекти по „Повишаване на производствения капацитет на МСП”

Общо подадени проектни предложения: 1626

Отпаднали на административна оценка и допустимост: 99

Допуснати до техническа и финансова оценка: 1527

От тях индикативно разпределени по сектори (въз основа на процентно съотношение, базирано на извадков принцип от 200 фирми):

Сектор

Микро

Малки

Средни

Общо

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

132

547

298

977

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства

42

237

103

382

Интензивни на знание услуги

76

67

25

168

 

В насоките за кандидатстване  е заложено следното разпределение на наличния бюджет в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

 

Микро предприятия

Малки предприятия

Средни предприятия

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства

11 580 958.39 лева

5 921 250 евро

38 600 749.84 лева

19 736 250 евро

23 161 916.77 лева

11 842 500 евро

Интензивни на знание услуги

6 845 893.96 лева

3 500 250 евро

5 541 844.30 лева

2 833 500 евро

2 280 986.74 лева

1 166 250 евро

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

11 441 605.50 лева

5 850 000 евро

28 457 326.50 лева

14 550 000 евро

18 775 968 лева

9 600 000 евро

 

При предположение, че всички кандидатствали ще заявят максимален размер безвъзмездна помощ, спрямо своята категория (а именно: 500 000 лв. за микро; 750 000 лв. за малки и 1 000 000 лв. за средни предприятия),  се получават следните възможни бройки за финансиране по сектори и категория предприятие: 

Сектор

Микро

Малки

Средни

Общо

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

23

(17% от всички кандидатствали)

38

(6,9% от всички кандидатствали)

19

(6% от всички кандидатствали)

80

(8% от всички кандидатствали)

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства

23

(54% от всички кандидатствали)

51

(21% от всички кандидатствали)

23

(22% от всички кандидатствали)

97

(25% от всички кандидатствали)

Интензивни на знание услуги

14

(18% от всички кандидатствали)

7

(10% от всички кандидатствали)

2

(8% от всички кандидатствали)

23

(13% от всички кандидатствали)

 

Забележка:  Разпределението на броя предприятия по категория и сектори е въз основа на публикувания в ИСУН списък с  имената на всички кандидати по схемата и публичните данни за всеки един от тях, публикувани в Търговския регистър и ДАКСИ. Управляващият орган не е публикувал подобни данни (нито официални, нито неофициални).

.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2020 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на