Актуално

28.02.2020 - "Ин Маркетинг" стана член на БАУКО

28.02.2020 - "Ин Маркетинг" стана член на БАУКО

 

Съобщение на страницата на БАУКО. 

Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО)  е създадена през октомври 1997 г., като обединява и представлява професионални консултантски фирми и сертифицирани консултанти.

Мисията на БАУКО е да поддържа високи професионални и етични стандарти в областта на управленското консултиране, да съдейства за развитие на пазара на консултантските услуги и да подпомага своите членове при идентифициране и реализиране на бизнес възможности.

Основни приоритети на БАУКО са:

Обединяване на професионалните консултантски компании и индивидуалните консултанти, които допринасят за доброто име и утвърждаване на професията
Поддържане на високи професионални и етични стандарти в областта на управленското консултиране, развитие на професионалната квалификация и компетентностите на управленските консултанти
Представяне и защита на професионалните интереси на членовете на организацията
Идентифициране, обмен и реализиране на бизнес възможности чрез създаване на условия за взаимно опознаване и партниране между членовете на организацията
Идентифициране и реализация на бизнес възможности чрез партниране с българския и международен бизнес, държавни, общински, правителствени и неправителствени организации.


БАУКО е член на Международния съвет на институтите по управленско консултиране (CMC Global). Асоциацията е единствената организация в България, която е акредитирана да присъжда квалификационната степен СМС.

 

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2020 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на