Актуално

22.10.2019 - Внедряване на иновации в предприятията

Безвъзмездна финансова помощ за въвеждане в производство на нови продукти, процеси или услуги от български предприятия.

22.10.2019 - Внедряване на иновации в предприятията

„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

(предварителна информация)

 

 

 1. Цел на процедурата

 

Подкрепа на съществуващи предприятия за внедряване на иновации за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти и услуги.

 

 1. Общ бюджет на процедурата

 

117 349 800 лв./ 60 млн.евро

 

 1. Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ:

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на индивидуален проект в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат

 

 

 

 

100 000 лева

 

Микро и малки предприятия: 500 000 лева

 

 

Средни предприятия: 750 000 лева

 

 

Големи предприятия: 1 000 000 лева

 

 

 

 

 1. Процент на съфинансиране:

 

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън Югозападен Район (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в Югозападен Район (NUTS2)

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

Големи предприятия

50 %

25 %

 

 1. Допустими кандидати:

Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите и имат три приключени финансови години.    

 

 1. Допустими проекти

 

Изпълнението на проекта трябва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

 

 1. Допустими дейности:

 

 • Придобиване на ДМА (машини и съоръжения), необходими за внедряване на иновацията
 • Придобиване на ДНА (софтуер), необходими за внедряване на иновацията
 • Консултантски и помощни услуги

 

 

 1. Допустими разходи:

 

 • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
 • Разходи за услуги (консултантски услуги по трансфер на знания, права по интелектуална собственост, обучения, бази данни, библиотеки, пазарни проучвания, лаборатории, сертифициране. 

 

 

 1. Очаквано обявяване на процедурата за подбор на проекти

Ноември 2019 г.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2020 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на