Актуално

Програмата ще финансира проекти на МСП „Иновации за зелена индустрия”. Целта е да се финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии / продукти, процеси и решения.
Обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“ - ОПИК 2014-2020
Безвъзмездна финансова помощ за въвеждане в производство на нови продукти, процеси или услуги от български предприятия.
Кратък анализ на резултатите от административната оценка на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“.
УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”
Всички предвидени за отваряне през 2018 г., процедури за безвъзмездна помощ по програма "Иновации и конкурентоспособност".
Финансират се проекти за ново производствено оборудване и машини за намаляване използването на суровини, намаляване на отпадъците, повторно използване и рециклиране на суровини и др..
Отворена е процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“
Вече е отворена процедурата за безвъзмездна помощ „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“
Какви програми за финансиране на бизнеса ще бъдат отворени през 2017г..
Вече е отворена процедурата за кандидатстване с проекти за енергийна ефективност в малки и средни предприятия.
Възможност за наскоро завършили висшето си образование млади хора без трудов стаж.
Класиране на кандидатите BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”
Фирмите имат 3 крайни срока за кандидатстване в зависимост от сферата си на икономическа дейност.
Професионална асоциация Европейски и национални програми за развитие в партньорство с Областен информационен център София, БАКЕП и Фондация SOS предприемачи организираха дискусия ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ, на която бяха изведени общи препоръки към управление
Официално стартира новата европейска програма за подкрепа на бизнеса
Одобрени оперативни програми за периода 2014-2020 г. от ЕК, за България
Учреди се Професионална асоциация „Европейски и национални програми за развитие“ и Ин Маркетинг е сред учредителите.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2021 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на