Отоворена процедура за кандидатстване...
Актуално! Процедура „Насърчаване на предприемачеството“ вече е отворена за кандидатстване. До 200 х. лв. безвъзмездна помощ за заплати, маркетинг и производствено оборудване, за стартиращи предприемачи. Свържете се с нас за повече подробности.
2018 - програми за бизнеса. Какво предстои.....
Всички планирани процедури по програма "Иновации и конкурентоспособност" за 2018 година.

Свържете се с нас за повече подробности.
Мониторинг на приключили проекти
Всеки приключил проект, финансиран с европейски фондове, подлежи на последващи проверки. Гарантирайте си успешно и спокойно протичане на проверките, без финансови корекции.
Пазарни изследвания
Вярната, достатъчна и актуална пазарна информация е предпоставка за ефективен маркетинг

актуално

21.06.2018
Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“
виж още ...
20.05.2018
2018 - Програми за бизнеса
виж още ...
19.11.2017
„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“
виж още ...
29.06.2017
„Разработване на продуктови и производствени иновации“
виж още ...

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

+ 359 2 427 00 09

office@inmarketing.bg

© 2018 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на