"Ин Маркетинг" ООД стана на 10 години!
Благодарим на всички наши клиенти и партньори за възможността да растем заедно!
Нова възможност за малки и средни производители
АКТУАЛНО! Стартира набирането на проекти по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОП "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020". Краен срок 21 май 2019г.

Свържете се с нас за повече подробности.
Отворена процедура за кандидатстване...
Актуално! Процедура „BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ““ вече е отворена за кандидатстване. Безвъзмездна помощ за обучение на работници и служители. Краен срок - 03-05-2019. Свържете се с нас за повече подробности.
Мониторинг на приключили проекти
Всеки приключил проект, финансиран с европейски фондове, подлежи на последващи проверки. Гарантирайте си успешно и спокойно протичане на проверките, без финансови корекции.
Пазарни изследвания
Вярната, достатъчна и актуална пазарна информация е предпоставка за ефективен маркетинг

актуално

28.02.2019
Процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“
виж още ...
19.12.2018
Вече е отворена процедурата „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“
виж още ...
05.09.2018
Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството“
виж още ...
20.05.2018
2018 - Програми за бизнеса
виж още ...

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

+ 359 2 427 00 09

office@inmarketing.bg

© 2019 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на