Програма Иновации и конкурентоспособност
АКТУАЛНО! „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.
Финансова помощ до 1,5 млн. лв. за машини и оборудване за МСП.
Свържете се с нас за повече подробности.
Програма Развитие на човешките ресурси
Проекти за повишаване на квалификацията, субсидирана заетост, обучение, безопасни условия на труд, транспорт до работното място и други.
Хората са важни!
"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
Европейски проекти за безвъзмездна помощ за модернизация на производствено оборудване, енергийна ефективност, иновации и управление на производствените процеси.
"Ин Маркетинг" е Вашият партньор в успешното кандидатстване и завършване на тези сложни проекти за модернизация на Вашето предприятие.
Пазарни изследвания
Вярната, достатъчна и актуална пазарна информация е предпоставка за ефективен маркетинг

актуално

30.08.2017
„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“
виж още ...
29.06.2017
„Разработване на продуктови и производствени иновации“
виж още ...
29.06.2017
Удължен срок за кандидатстване "Обучения за заети лица"
виж още ...
19.01.2017
Процедура „„Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“
виж още ...

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
бул. "Димитър Петков" 69, ет. 2, офис 1

+ 359 2 427 00 09

office@inmarketing.bg

© 2017 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на